6. April 2018 GV des Einwohnervereins Buttikon im Restaurant Bistro Buttikon